Terapier

 

- Psykodynamisk terapi

Behandling utan beslutad tidsgräns 1 gång/veckan vid t.ex. depression.

 

- Terapier med kognitiva inslag

Målet är att förändra strategier och beteenden som inte fungerar i livet.

 

- Kris- och stödterapier

På psykodynamisk grund med stöd i mer akuta livskriser.

 

- ”Föräldra-barn”-problem

Vanligtvis träffar jag föräldrarna och ger förslag på nya sätt att förhålla sig till olika situationer. Vanligen korta terapier.

 

- Parterapier

Fyra konsultationer för att kartlägga social bakgrund och analys av nuproblematiken. Därefter individuellt upplagd plan.

 

 

Tidsbokning

kontakt@louisehallin.se

 

Priser:

Enskild konsultation 1400 kr
Parkonsultation 2100 kr

 

Nyheter

Föräldrar/barnrådgiving nu möjlig via telefonkontakt

1 tim samtal, boka tid via mail.

kontakt@louisehallin.se

 

Kostnad 1200 kr

 

Återbud senare än två dygn innan bokad konsultation debiteras.

Louise Hallin Psykoterapimottagning
Artillerigatan 28 C (Karta), 114 51 Stockholm

 

Bild föreställande: mailkontakt@louisehallin.se